Photothermal Effects in Plasmonics Summer School

W dn. 24-29.06.2018 r. członkini naszego Koła, Nina Tarnowicz, wzięła udział w szkole letniej Photothermal Effects in Plasmonics PEP2018 na wyspie Porquerolles we Francji. Szkoła ta była pierwszym tego typu spotkaniem środowiska zajmującego się termoplazmoniką i skupiała się w szczególny sposób na biologii.

W czasie PEP2018 Nina przedstawiła w postaci plakatu naukowego zatytułowanego “Influence of plasmonic properties of gold nanoparticles on photochromism” (N. Tarnowicz, A. Kordiak, M. Dudek, K. Matczyszyn) wyniki badań prowadzonych w ramach Koła Naukowego PhoBiA wraz z Aleksandrą Kordiak. Plakat spotkał się z zainteresowaniem, w tym kilku osób (z Japonii, Francji i Niemiec) zajmujących się pokrewnymi tematami.

Organizacja wyjazdu na szkołę letnią PEP2018 była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez nasze Koło z Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Prodziekana Wydziału Chemicznego ds. Studenckich Pani prof. Ewy Żymańczyk-Dudy, za co bardzo serdecznie dziękujemy!

PANIC 2017

We have a pleasure to announce that the organization of PANIC 2017 has started. All interesting information you can find on the Official PANIC Conference Website and also on Facebook Event.

Photonics and Bionanotechnology Association “PhoBiA” would like to invite you to the PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference “PANIC” which will take place from 24th to 26th of April 2017 in Wrocław.