Photothermal Effects in Plasmonics Summer School

W dn. 24-29.06.2018 r. członkini naszego Koła, Nina Tarnowicz, wzięła udział w szkole letniej Photothermal Effects in Plasmonics PEP2018 na wyspie Porquerolles we Francji. Szkoła ta była pierwszym tego typu spotkaniem środowiska zajmującego się termoplazmoniką i skupiała się w szczególny sposób na biologii.

W czasie PEP2018 Nina przedstawiła w postaci plakatu naukowego zatytułowanego “Influence of plasmonic properties of gold nanoparticles on photochromism” (N. Tarnowicz, A. Kordiak, M. Dudek, K. Matczyszyn) wyniki badań prowadzonych w ramach Koła Naukowego PhoBiA wraz z Aleksandrą Kordiak. Plakat spotkał się z zainteresowaniem, w tym kilku osób (z Japonii, Francji i Niemiec) zajmujących się pokrewnymi tematami.

Organizacja wyjazdu na szkołę letnią PEP2018 była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez nasze Koło z Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Prodziekana Wydziału Chemicznego ds. Studenckich Pani prof. Ewy Żymańczyk-Dudy, za co bardzo serdecznie dziękujemy!